Filter

Title Last name First name Born Died Important places Source 1 Source 2 Source 3 Research 1 Research 2 Research 3
Agrippa Wenceslaus Agrippa Venceslaus Oratio funebris de ilustrissimi principis et domini, domini Iohannis Radzivili Oliciae et Nesnisii ducis, vita et morte, druk 1553, Bibl. Czart. Estreicher
Andruszkiewicz Franciscus
Arciechowski Antonius
Aucepius Theodorus
Bartolt Carolus Bartolt Carolus 1680 1745 Vilnius, Pułtusk, Płock, Warszawa, Pińsk Festum ecce primae classis, Vilnae, 1719 Imagines principum, regumque Poloniae politicis dogmatibus, phalerisque, poetarum adumbratae, Brunsbergae 1721 (VUB, F 3–1239), Brunsbergae 1727, Varsaviae 1731, 1740 (Varsaviae 1740: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/410210/edition/420859/content?ref=desc) Estreicher
ben Abraham Icchak Filius Abrahami Isaacus
Benislawski Ioannes Benislawski Ioannes 1735 1812 Institutiones logicae seu brevis tractatus de cultura ingenii, Vilnae, Typis S.R.M. Academicis, 1774 Rozmyślania dla księży świeckich o powinnościach chrześcjańskich, z listów i Ewangelji wzięte, Połock 1799, Warszawa 1859, Estreicher Prawosławnaja Encyklopedija: http://www.pravenc.ru/text/78090.html
Beynarowicz Marianus Beynarowicz Marian
Billewicz Theodorus Billewicz Theodorus Triplex philosophia rationalis, naturalis et moralis. Sub auspiciis D. Joannis Baptistae publicae disputationi proposita in Alma Universitate Vilnensi Scoietatis Jesu. folio, arkuszy nlb. About 1690. Bibl. Uniw. Warsz. Estreicher
Birukiewicz Martinianus Birukiewicz Marcin
Bohusz Ksawery Michał Bohusz Ksawery Michał 1746 1820 Memoryał W.J.X. Bohusza Proboszcza Jaźnieńskiego do JWW. Delegatów na wysłuchanie rachunków kommissyi skarbu litewskiego, Warszawa 1782. fol. Wiadomość sprawy, z którą W.J.X. Bohusz proboszcz Leźnieński do P. Stanow, na ten seym zgromadzonych przychodzi, 1782. fol. Bibl. Czart. Estreicher
Borejko Józef Borejko Józef 1729 1765 Vilnius Mowa na wzor mowy Cycerona za prawem Maniliuszowym, w ktorey santor polski podczas Seymu r. 1683, gdy Leopold cesarz od Polaków poraszał się pomocy przeciw Turkom, dowodzi, iż ta woyna jest z swego rodzaju potrzebna. In: Idem, Mowy wyborne, vol. 2, Vilnius 1784, p. 80. Other speeches gathered in: Mowy wyborne, Vilnius 1784. Estreicher
Boreysza Andreas Boreysza Andrzej 1636 1711 Vilnius, Warszawa, Braniewo, Połock, Pułtusk, Witebsk Political philosophy, ms, VUB, F 3–1390, p. 1–66 v. Bibliothecae Scriptorum Scietatis Jesu Supplementa, Supplementum primum, Roma apud Franciscum Bourliè, 1814, p. 23 (Index Generalis Scriptorum): "Borezsya Andreas".
Borzecki Andreas Venceslaus Borzecki Andreas Venceslaus Vilnius Mundus philosophicus, Vilnae, Typis Academicis Societatis Jesu, 1643 (Starts from "De corpore in communi", ends "De Angelis") Estreicher
Briccius Joannes Briccius Joannes 1654 1710 Vilnius, Dźwińsk, Pułtusk, Warszawa, Braniewo, Pińsk Logika, fizyka i metafizyka w Uniwersytecie Wilenskim (VUB, F 3–2131, F 3–2227)
Budny Szymon Budny Symon 1530 1593 Kraków, Bazylea, Nieśwież Filozof społeczny, wybitny filolog, tłumacz Biblii, działacz radykalnej reformacji Stefan Fleischmann: Szymon Budny. Ein theologisches Portrait des polnisch-weißrussischen Humanisten und Unitariers (ca. 1530–1593). Böhlau, Köln 2006
Bujalski Antonius Bonaventura Bujalski Antonius Bonaventura Tractatus theologicus historico-critico-dogmaticus de Sacra Scriptura utriusque testamenti adversus haereticos..., Vilnae, Typis Sac. Reg. Maj. Patrum Minorum Conventualium, 1762 Dissertatio theologica critico-historico-dogmatica de existentia septem novae legis sacramentorum, Vilnae, Typis S.R.M. Academicis Societatis Jesu, 1762 Estreicher Joachim Bar, Udział Polski w literaturze franciszkańskiej, in: Studia Theologica Varsaviensia 7(1969) nr 2 [and other numbers of the journal]
Bulakowski Benedictus Bułakowski Benedictus 1585 1654 Vilnius, Lublin, Olomouc Samuel Günther, p. 66: Among the theologici pontifici at the Colloquium Charitativum Toruniense appears "Benedict. Bulakowski, Franciscanus".
Burba Hieronymus 1645 1705 Grodno, Dźwińsk, Vilnius, Braniewo, Pułtusk
Bykowski Nicolaus Bykowski Nicolaus Kazenie w Dzień S. Piusa V. Papieża do nayjaśnieyszego Trybunału G.W. Xięstwa Litewskiego..., Grodno, Drukarnia J.K.M. Grodzieńska, 1776
Chądzyński Jan Chądzyński Jan 1600 1660 Vilnius, Pašiaušė, Braniewo, Połock, Orsza, Nieśwież Compendium de iure et iustitia (VUB, F 3–2213) Dyskurs kapłana jednego... Estreicher Roman Darowski, Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku. Próba syntezy, in: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 41 (1996), 47-73, p. 68.
Chevalier Ioannes
Chevalier Ioannes 1732 1780 Grodno, Słonim, Vilnius, Warszawa Propositiones ex universa philosophiae. Por. Jan Poplatek, Komisja Edukacji Narodowej. Udział byłych jezuitów w pracach Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, 1973. Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83. Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.
Choynowski Paulus Choynowski Paweł
Cnoglerus Quirinus Knogler Kwiryn Vilnius Symbola tria, Catholicum, Calvinianum, Lutheranum, Coloniae, sumptibus Bernardi Gualtherii 1606; Moguntiae: Albinus 1607; Vilnae 1622 Sczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, Moskwa Klaus Garber et. al. (ed.), Handbuch des personalen Gelegenheitsschrifttums in europäischen Bibliotheken und Archiven, vol. 12, Hildesheim 2004, p. 216: Cnoglerus mentions Volanus Estreicher Tomas Veteikis, GRAIKISKO ODARION’O (1604) SV. KAZIMIERO GARBEI AUTORYSTËS PROBLEMA, in: Literatura 48 (2006), 89-103. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Dzieje wizerunku św. Kazimierza od XVI do XVIII wieku. Między ikonografiją a tekstem, Vilnius 2013, p. 244.
Condillac Etienne Bonot de Condillac Etienne Bonot de Logica, anonymous copy, ms, Vilnius
Crusius Florianus Crusius Florianus Gdańsk Cathechesis Ecclesiarum Polonicarum, unum Deum Patrem, illiusque Filium unigenitum, una cum Spiritu Sancto ex S. Scriptura confitentium Anno Christi 1609 in lucem primum emissa (...) Iterumque interpositis compluribus annis a Johanne Crellio Franco, ac nunc tandem a Jona Schlitingio a Bucowiec recognita (...), Irenopoli Sumtibus Friderici Theophili post annum Domini 1659 [cf. source 2: Dähnert, Pommersche Bibliothek) J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben." Crusius, Epistolae ad Joannem Keplerum, [w:] Johannis Kepleri Astronomi Opera omnia. Ed. Ch. Frisch. Frankfurt, 1858.
Culvensis Abrahamus Culvensis Abrahamus
Czechowic Marcin Czechowic Marcin 1532 1613 Lublin, Poznań, Leipzig, Kórnik, Vilnius, Lublin Rozmowy christianskie, Krakow, 1575; polemika z Jakubem Wujkiem, 1590. Humanista, teolog, działacz radykalnej reformacji Estreicher Lech Szczucki, Marcin Czechowic (1532—1613), Warszawa, 1964
Czyrski Alexander Czyrski Aleksander 1626 1679 Vilnius, Regensburg, Kroże, Braniewo Logic course, Vilnius University, VUB, F 3–2055
Daugsza Nicolaus/ Daugsza/ Dauksza Mikaloius Dauksza Mikołaj 1527/38 1613 Wornie, Kroże Catechism 1595 (?) Homiletic writings around 1599 (?) VUB Lr 4165-4166 Estreicher: "ob. Ledesma Jakob (Kathechismus 1595) - Wujek J. (Postilla Catholicka 1599)" Franz Tetzner, Die Slawen in Deutschland, Bremen 2012, 41 Friedrich Scholz, Die Literaturen des Baltikums. Ihre Entstehung und Entwicklung, Opladen 1990, 47sqq; 106, 186
Dobszewicz Benedykt Dobszewicz Benedykt 1722 1794 Vilnius, Kroże, Nowogródek, Braniewo Placita recentorium philosophorum, Vilnae 1760 Praelectiones logicae ex probatis veterum recentiorumque placitis conscriptae, 1761, VUB: BAV 71.4.20 (?) Estreicher F. Bargieł, Benedykt Dobszewicz SJ (1772–ok.1794) a odnowa jezuickiej filozofii w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku, [w:] R. Darowski (red.), Studia z historii filozofii, Kraków 1980 Barbara Bieńkowska, From Negation to Acceptance (The Reception of the Heliocentric Theory in Polish Schools in the 17th and 18th centuries), in: J. Dobrzycki (ed.), The Reception of Copernicus' Heliocentric Theory, Wrocław 1972 (Dordrecht sine anno), pp. 79-116, p. 95: "The Polish Jesuits therefore accepted gradually the principle of the lack of the authority of the Bible on scientific questions, a view long since accepted in the Catholic centres of Western Europe. A portent and a marked example of this new attitude of Polish Jesuits was the 1760 textbook by Benedykt Dobszewicz [Placita recentiorum philosophorum explanata, Vilnae 1760], containing an exposition of modern philosophy.
Dogiel Matthias Dominicus Dogiel Maciej 1715 1760 Vilnius, Warsaw Codex Diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, in quo pacta, foedera..., Vilnae, ex Typographia Scholarum Piarum, vol. 1-3, 1758- (Digitalised: https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10635834_00009.html) Limites Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, Vilnae, ex Typographia Scholarum Piarum 1758 (BJ, Bibl Czart, Digitalised: https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10779367_00003.html) Estreicher Jarosław Kurkowski, Maciej Dogiel (1715-1760). WYbitni Polacy na Ziemi Lidzkiej, Warszawa 2006; Jarosław Kurkowski, Z dziejów polskiego edytorstwa źródeł historycznych. Maciej Dogiel (1715-1760), in: Analecta 15 (2006), vol. 1-2, p. 89-157. Benjamin Durst, Archive des Völkerrechts. Gedruckte Sammlungen europäischer Mächteverträge, Berlin 2016, p. 85 sq: "'Codex diplomaticus ...'. Von der ursprünglich auf sechs Bände angelegten Sammlung erschienen letztlich nur drei Bände, die zwischen 1758 und 1764 publiziert wurden. Die Veröffentlichung der restlichen Bände wurde durch die Intervention Preußens und Russlands sowie den vorzeitigen Tod des Herausgebers verhindert. Erstellt wurde die Sammlung von Maciej Dogiel (1715-1760), der aus einer niederadligen Familie aus Litauen stammte. Er besuchte die Piaristenschule in Stettin, trat 1730 dem Piaristenorden bei und wurde 1732 zum Priester geweiht. Er fungierte als Lehrer an mehreren Piaristenkollegien und wurde später Rektor des Kollegiums in Wilna."
Downorowicz Dominicus
Downorowicz Vincentius
Drews Ioannes Drews Jan 1646 1710 Vilnius, Braniewo, Warszawa Methodus peregrinationis, Vilnae, 1684 Breviarium asceticum, Braunsbergae, 1700 Flos regnorum, Braunsbergae, 1706 (VUB, F 3–2094), Warszawa 1732 (digitalised: https://www.jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/563696?language=en) Estreicher Hans-Jürgen Bömelburg, Frühneuzeitliche Nationen im östlichen Europa, Wiesbaden 2006, p. 263.
Dzialtowski Dionysius Dzialtowski Dionysius
Działtowski Antonius Josephus Dzialtowski Antonius Josephus 1726 1770 Vilnius, Łuck, Lwów Profil do ustalenia (VUB, F 3–432)
Dziewulski Jacobus Dziewulski Jakub
Erasmus Vitelius de Cracovia
Eynarowicz Christophorus Franciscus
Gatey Pierre Francois (Gatey Petrus)
Ginkiewicz Michael
Gizbert Boguslavus Michael
Gizel Innocenty 1600 Prusy - 1683 Kijów Kijów, Lwów Wychowanek katolickich szkół Rzpltej, wybitny działacz prawosławny, intelektualista kościelny, autor dzieł religijnych, politycznych, historycznych
Gonesius Petrus (Piotr z Goniądza) 1527/30 Goniądz – 1573 Węgrów Kraków, Padwa, Wittenberg Humanista, teolog, działacz radykalnej reformacji
Grabowski Adamus
Grabowski Albertus
Grącki (Grądzki) Andreas ? Vilnius, Kretynga, Kowno Theoremata philosophica (BJK, Nr. 2592; VUB III 4400). Zob. R. Darowski, Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku, Kraków 1994
Gruźewski Jan (Gružewski Joannes) 1578 Nowogródek – 1646 Warszawa Vilnius, Pułtusk, Ultima et maxima hominis mutatio, Vilnae, 1641, 1644. (VUB F 3–2107)
Grynkiewicz Georgius
Gurskius/ Gorski/ Gos/ Gosius Ioannes
Hay John (Ioannes Heius) ok. 1546 Dalgetty – 1608 Pont-à-Mousson Vilnius, Pont-à-Mousson, Paryż Filozof, polemista, teolog katolicki. Wyklady filozofii w Wilnie
Henrichson Joannes
Hintz Valentinus
Hryncewicz Ludovicus
Hussowczyk Mikołaj (Hussoviensis) ok. 1480 Husów – ok. 1533 Vilnius, Rzym, Kraków Zob. Benediktas Kazlauskas, M. Husovianas ir jo giesmė apie stumbrą, Vilnius, 1977.
Illinicz Joannes
Izdebski Ignatius
Jaworski Stefan 1658 Jaworów - 1722 Moskwa Kijów, Moskwa Wychowanek katolickich szkół Rzpltej, wybitny działacz prawosławny, intelektualista kościelny, autor dzieł religijnych, politycznych, historycznych; aktywny uczestnik reform Piotra Wielkiego w Rosji; starał się wprowadzić religijność katolickiej kontrreformacji w Rosji
Jelenski Alexander Ignatius
Jesman Ludovicus
Jezierski Carolus
Joannes á S. Christophoro
Juniewicz Michael
Jurkiewicz Damianus
Juszkiewicz Eduardus
Kalinowski Hilarius
Kamienski Anselmus
Kamienski Casimirus
Karp Maurycy Franciszek
Karwowski Michael
Kątcki Jan
Kirszten Michael
Kitnowski Petrus
Kiwillowicz Ludovicus
Klatt Ioannes
Kmicic Adamus
Kociell Antonius
Koialowicz Albertus
Kolakowski Jacviezyus Stanislaw
Konarski Joannes
Konarzewski Samuel Joannes
Korman Ioannes
Korycki Michael
Kostromski Antonius
Kowalewski Florianus
Krauze Florianus (Crusius) koniec XVI w., Płungiany (Plungė) – po 1646 Straszyno Płungiany, Tylża, Strasburg, Gdańsk Epistolae ad Joannem Keplerum, [w:] Johannis Kepleri Astronomi Opera omnia. Ed. Ch. Frisch. Frankfurt, 1858.
Kraykowski Ioannes
Kretzmer Martinus
Krośniewicz Baltazar Crosnievicius Balthasar zm. 1624 Vilnius, Heidelberg, Basel. In octo libros Politicos Aristotelis Introductio, Norimbergae 1603 Andrzej Węgierski, Libri quattuor Slavoniae reformatae, Varsoviae, 1973.
Krüger Oswald zm. 1655 Grodno Vilnius, Nieśwież VUB, F 3–2097 
Krüger Zygmunt Kruger Sigismundus 1661 Warmia – 1710 Pińsk Vilnius, Warszawa, Pułtusk, Pińsk Lekcje logiki w Uniwersytecie Wileńskim (VUB, F 3–582)
Krupski Adamus
Kurowski Bernard
Kuszel Jozephus
Kymbar Ioannes
Laaski Laschi Laszki Petrus
Lasicius Iohannes Lasitius Lasiczki Lasicki Jan
Laszcz Marcin

Author informations

Author details

Partners

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 

All rights reserved Polonica Philosophica Orientalia 2018

Made by JW Studio