Filter

First Name (LAT): Ksawery Michał
Last Name (PL): Bohusz
First Name (PL): Ksawery Michał
Born (year): 1746
Died (year): 1820
Source 1: Memoryał W.J.X. Bohusza Proboszcza Jaźnieńskiego do JWW. Delegatów na wysłuchanie rachunków kommissyi skarbu litewskiego, Warszawa 1782. fol.
Source 2: Wiadomość sprawy, z którą W.J.X. Bohusz proboszcz Leźnieński do P. Stanow, na ten seym zgromadzonych przychodzi, 1782. fol. Bibl. Czart.
Research 1: Estreicher
Last Name (LAT): Bohusz
First letter of last name: b

Author informations

Author details

Partners

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 

All rights reserved Polonica Philosophica Orientalia 2018

Made by JW Studio