Filter

First Name (LAT): Nicolaus
Last Name (PL): Bykowski
First Name (PL): Mikołaj
Source 1: Kazenie w Dzień S. Piusa V. Papieża do nayjaśnieyszego Trybunału G.W. Xięstwa Litewskiego..., Grodno, Drukarnia J.K.M. Grodzieńska, 1776
Last Name (LAT): Bykowski
First letter of last name: b

Author informations

Author details

Partners

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 

All rights reserved Polonica Philosophica Orientalia 2018

Made by JW Studio