Filter

First Name (LAT): Jan
Last Name (PL): Chądzyński
First Name (PL): Jan
Last Name (other forms): Chondzyński
Born (year): 1600
Born (place, EN/modern local): Mazowsze
Died (year): 1660
Died (place, EN/modern local): Pašiaušė, Poszawsze
Comments (EN): Poetic and religious writings. Darowski (1996) mentions the Compendium de iure et iustitia in the context of Olizarowski.
Source 1: Compendium de iure et iustitia (VUB, F 3–2213)
Source 2: Dyskurs kapłana jednego...
Research 1: Estreicher
Research 2: Roman Darowski, Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku. Próba syntezy, in: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 41 (1996), 47-73, p. 68.
Last Name (LAT): Chądzyński
Important places (EN/modern local): Vilnius, Pašiaušė, Braniewo, Połock, Orsza, Nieśwież
Relevance for project (low 1 - 5 high): 4
First letter of last name: c

Author informations

Author details

Partners

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 

All rights reserved Polonica Philosophica Orientalia 2018

Made by JW Studio