The opening conference of Polonica Philosophica Orientalia
was hold at the Jagiellonian University, Cracow, July 2-4, 2018.


Programme


Keynote

Howard Louthan (University of Minnesota)
How to think like an empire: Towards a new understanding of early modern Central Europe


I. Archives in Ukraine, Belarus and Lithuania

Nataliia Bondar (Ukrainian National Library, Kiev)
Polonica of the Vernadsky National Library of Uraine in the holdings of early printed books, rare books of the 19th and 20th centuries library and historical collections

Mykoła Symchych (National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev)
Rękopisy filozoficzne w Instytucie Rękopisów Ukraińskiej Biblioteki Narodowej

Aliaksandr Susha (National Library of Belarus, Minsk)
Early philosophical works in Belarusian book collections and Belarusian philosophical sources in the collections of the neighboring countries

Vladimir Ignatov (National Academy of Sciences of Belarus, Minsk)
Православная религиозно-философская мысль Великого Княжества Литовского в эпоху барокко: ключевые источники

Ivan Saverchanka (National Academy of Sciences of Belarus, Minsk)
Belarusian polemic literature of the 16th - 18th centuries: archeographic sources

Živilė Pabiutaitė (Vilnius University)
Logic and Metaphysics in Vilnius during 16-18th Centuries: an Overview of the Most Important Sources of Vilnius’ Libraries

Vytis Valatka (Vilnius Technical University)
Scholastic Logic in Lithuania: the expression of spirit of tolerance in the Grand Dutchy of Lithuania

Dalius Viliūnas (Lithuanian Culture Research Institute)
Inna filozofia Oświecenia: źródła litewskie


II. Sources needing interpretation

Alena Padalinskaya (National Academy of Sciences of Belarus, Minsk)
Źródła arystotelizmu scholastycznego i renesansowego w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI i XVII w.

Mykola Symchych (National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev)
Philosophical Courses in the 17-18th Centuries and their Place in the History of (National) Philosophy: the Case of Kyivan Manuscripts

Oleksandr Kyryczok (National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev)
The Notion of Authority in the Orthodox Society in the 17th Century (Agapitus's Translation in Manuscripts and Early Printings

Hanna Szabelska (independent researcher)
Legion demonów w porach ciała: rękopiśmienne komentarze Sarbiewskiego, a rodzaje empiryzmów

Uladzimir Padalinski (Belarusian State University, Minsk)
Przemówienia sejmowe jako odbicie kultury politycznej szlachty w Wielkim Księstwie Litewskim na przełomie XVI i XVII w.

Siarhei Sanko (National Academy of Sciences of Belarus, Minsk)
Ruthenia, Lithuania and Poland in mythohistorical narratives of the 16th – 17th centuries: sources and interpretations

Piotr Rudkouski (independent researcher)
Dziedzictwo XVIII-wiecznej myśli epistemologicznej filozofów Rzeczypospolitej: Na ile może ono oddziałać na współczesną filozofię białoruską?


III. Searching for new sources, problems of interpretion

Magdalena Ryszka-Kurczab (Pedagogical University, Krakow)
Źródła do badania praktyki dysputacyjnej na terenie Rzeczypospolitej (XVI – XVII w.)

Krzysztof Pilarczyk/Łukasz Stypuła (Jagiellonian University, Krakow)
Mojżesz Isserles i Izaak z Trok – żydowsko-karaimski wkład do polonica philosophica orientalia: rekonesans źródłoznawczy

Valery Yevorouski (National Academy of Sciences of Belarus, Minsk)
Archaeography of the History of Belarusian Philosophy of the 16th - 18th Centuries: The question of national attribution of sources

Serhii Yosypenko (National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev)
Intellectual Geography of the Ukrainian Early Modern Period


Download

Working materials are accessible for registered users.

 

Partners

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 

All rights reserved Polonica Philosophica Orientalia 2018

Made by JW Studio